/// AllBalls.ProVề

Dự án bóng đá trẻ em. Những người từ «Global Sport Systems» cung cấp dịch vụ truyền thông cho các cuộc thi và trang web này lưu trữ thông tin về các giải đấu và điền vào danh mục người chơi . Tham gia đi, sẽ rất thú vị đấy.
/// Chứng chỉ mới
Павленко Філіпп
2015-U10
Петрусяк Максим
2016-U9
Шаляпин Владимир
2014-U11
Агбальянц Эрнест
2015-U10
Звездин Тимофей
2016-U9
Дынер Демьян
2018-U7
/// Giải thưởng mới
NGUYỄN VIÊN MINH
DBS
Best team player
Nguyen Maksim
Breeze Nt
Best team player
MAI NGUYỄN NHẬT MINH
KING FC
Best team player
TRẦN PHƯƠNG HÀO
The Young VH
Best team player
MAI NGUYỄN NHẬT MINH
KING FC
Most Valuable Player (MVP)
Shalyapin Vladimir
Breeze Nt
Best goalkeeper
/// Người chơi tốt nhất
Nguyen Bui Vinh Dat
DBS
Volkov Prokhor
Breeze Nt
DINH TIEN HOANG
The Young VH
CAO THANH AN
KING FC
TRẦN PHƯƠNG HÀO
The Young VH
DINH TIEN HOANG
The Young VH
/// Dự án GSS
Global Sport Systems
SilverStars
TrackHockey
Global Sport Agency